Läbipääsusüsteem

Läbipääsusüsteemid on uste ja väravate automaatikasüsteemid, mida juhitakse koodi sisestamisega, uksekaardiga või biomeetrilise infoga. Süsteem võimaldab jälgida ja korraldada uste ja väravate avamist, läbipääsu õigused saab siduda töötajate tööaegadega.

Süsteemis kirjeldatud liikumisõigust omavad isikud saavad takistamatult kulgeda läbi kümnete tavaolekus lukustatud uste või sõita autoga läbi suletud tõkkepuude, mis just õigel hetkel avanevad. Süsteem registreerib kõik liikumised andmebaasi ning võimaldab hilisemat läbipääsusündmuste statistikate ja raportite genereerimist. Tõsisemate süsteemide puhul töötab see kõik nii statsionaarselt kui ka On-Line reshiimis, kus mitmes erinevas geograafilises asukohas asuvaid ettevõtte hoonete ja territooriumite süsteeme juhitakse ühest keskusest, süsteemi osad on ühendatud interneti kaudu.

Mõistlik on läbipääsusüsteem siduda fonosüsteemide, valvesüsteemide, liftijuhtimise või mõne muu automaatikaga, niiviisi saab turvakoode ja kasutajakaarte hallata ühest haldustarkvarast ja paralleeltegevuste tõttu tekkida võivaid eksimusi saab vältida.

Läbipääsusüsteemiga on tihedalt seotud ka tööajaarvestussüsteem, siinkohal aga üldiselt standardlahendused puuduvad, sest olenevalt ettevõtete kodukorrast, palgasüsteemist või riigi seadusandlusest on peaaegu iga olukord ainulaadne ja seetõttu saab toimiva tööajaarvestussüsteemi ehitada ainult individuaalselt.