Videovalve

 

Videovalve annab võimaluse jälgida hoonetes või territooriumitel toimivat tegevust ning seda salvestada, vajadusel tõendusmaterjalina kasutada. Hästi planeeritud ja õigesti valitud seadmed täiendavad oluliselt igat valvesüsteemi, aidates ennetada kahju tekkimist või tuvastada sündmuste aega ja isikut ning lahendada arusaamatusi ja vaidlusi.